SYTUACJE KRYZYSOWE W SZKOLE

JAK PROWADZIĆ TRUDNE ROZMOWY Z RODZICAMI, UCZNIAMI I W GRONIE PEDAGOGICZNYM

Program

Teoria coachingu w odniesieniu do sytuacji kryzysowych

Definicja coachingu, główne zasady komunikacji coachingowej w kryzysie

Struktura komunikacji w sytuacji kryzysowej

Model rozmowy w sytuacji kryzysowej.

Cztery główne kompetencje modelu: zadawanie pytań, słuchanie, odzwierciedlanie, wspieranie.

Sesja warsztatowa

Wielogłowy coach – ćwiczenie modelu rozmowy i zadawania otwartych pytań.

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

Teoria coachingu w odniesieniu do sytuacji kryzysowych
Definicja coachingu, główne zasady komunikacji coachingowej w kryzysie

0,5

Struktura komunikacji w sytuacji kryzysowej
Model rozmowy w sytuacji kryzysowej. Cztery główne kompetencje modelu: zadawanie pytań, słuchanie, odzwierciedlanie, wspieranie.

1

Sesja warsztatowa
Wielogłowy coach – ćwiczenie modelu rozmowy i zadawania otwartych pytań.

0,5

Razem

2

Formularz zgłoszenia