Statut szkoły w świetle obowiązującego prawa oświatowego

Data: 25 IX 2019 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, liderzy zespołów, nauczycielskich

Cena: 319,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)

Program szkolenia

Zapisz się