RODO w placówce oświatowej

Adresaci

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/przedszkoli, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w placówkach oświatowych

Cel szkolenia

Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach. Uwzględnienie konsekwencji naruszenia przepisów oraz zasady bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych.

Korzyści, uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak stosować procedury i wykorzystywać w tworzeniu dokumentów RODO.
 • jak uniknąć ryzyka związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych.
 • jak przygotowywać dokumentację związaną z danymi osobowymi i dbać o prawidłowe zabezpieczanie danych.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne stosowane w ochronie danych osobowych.
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące danych osobowych- zakres ich stosowania w odniesieniu do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki.
 3. Dane zwykłe i szczególne kategorie danych- analiza porównawcza.
 4. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych w szkole – przepisy prawa lub zgody.
 5. Operacje wykonywane na danych osobowych wraz z przykładami odnoszącymi się do szkoły.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych wg RODO w odniesieniu do szkoły.
 7. Prawa osób fizycznych wg RODO- zakres stosowania w szkole.
 8. Obowiązki dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie prawidłowego stosowania ustawy.
 9. Przykładowe naruszenia zasad ochrony danych jakich mogą dopuszczać się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.
 10. Odpowiedzialność dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.