Profesjonalny sekretariat
w szkole, placówce oświatowej

Adresaci

Osoby pracujące na stanowisku sekretarza/ sekretarki w placówkach oświatowych, intendenci, wszystkie osoby, które chcą poszerzyć i zdobyć nowe kompetencje na rynku pracy.

Główny cel

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do zajmowania stanowiska profesjonalnego pracownika biurowego w placówce oświatowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

  • Poznają akty prawne regulujące pracę szkoły i szkolnego sekretariatu.
  • Przeanalizują obowiązujące przepisy prawa.
  • Zaplanują własną pracę przy składnicy akt, archiwizacji, redagowaniu pism oraz prac kancelaryjnych.
  • Podniosą swoje kompetencje miękkie z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem. 

Program szkolenia

1. Podstawy prawne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych- hierarchia prawa.
2. Jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja kancelaryjna- postępowanie z korespondencją przychodzącą i wychodzącą, zasady redagowania i doręczania pism, systemy kancelaryjne, archiwizowanie dokumentów.
3. Pieczęcie urzędowe i pieczęcie szkoły, stemple-zamawianie, rejestr, likwidacja, utrata-odpowiedzialność.
4. Odpisy i kopie dokumentów, wydawanie zaświadczeń, potwierdzanie za zgodność z oryginałem, prowadzenie rejestru upoważnień.
5. Druki ścisłego zarachowania.
6. Dokumentacja uczniowska i dokumentacja przebiegu nauczania, zasady wydawania duplikatów świadectw i prostowania błędów, obowiązek szkolny
i obowiązek nauki.
7. Rozpatrywanie skarg i wniosków- terminy załatwiania spraw.
8. RODO w sekretariacie.
9. Odpowiedzialność pracownicza wg. Kodeksu Pracy.

Prowadzenie:

Trener z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie. Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuję się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną,  funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych oraz działalnością innowacyjną szkół. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych na terenie całego kraju.

Wymagane:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia. 

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).