Profesjonalny kierownik gospodarczy w placówce oświatowej

Adresaci

Osoby pełniące funkcję kierownika gospodarczego szkoły i osoby przygotowujące się do pełnienia tej funkcji.

Główny cel

Omówienie obowiązków, zadań kierownika gospodarczego. Zaprezentowanie sposobów ich wykonywania. 

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak zarządzać pracownikami obsługi szkoły,
 • Jak prowadzić inwentaryzację,
 • W jaki sposób zapewnić sprawność techniczną budynku i urządzeń technicznych,
 • O zadaniach wynikających z przepisów bhp.

Program

  • 1. Konstrukcja prawna stanowisk kierowniczych w systemie kierowania szkołą lub placówką.
  • 2. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi. Przykłady zadań.
  • 3. Nadzór nad majątkiem szkoły; przekazywanie odpowiedzialności za powierzone mienie.
  • 4. Nadzór i kontrola innych organów nad działalnością administracyjną szkoły/placówki oświatowej.
  • 5. Ochrona zdrowia pracowników oraz przepisy bhp obowiązujące w szkole/placówce oświatowej. Monitoring wizyjny na terenie szkoły/placówki oświatowej.
  • 6. Przygotowanie i udział w inwentaryzacji majątku szkoły/placówki oświatowej.
  • 7. Udział w pracach komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • 8. Prowadzenie książki budowlanej obiektu.
  • 9. Panel dyskusyjny.
  •