Praca wychowawcy klasy – łagodzenie skutków pandemi

Adresaci: nauczyciele szkół, wychowawcy i inni zainteresowani

Cel szkolenia

Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysu psychicznego

– wzmocnienie umiejętności wychowawczych

– przeciwdziałanie cyberprzemocy

Program

1. Rozkrętka dla mózgu, czyli jak przygotować dzieci/młodzież do rozmów o trudnych sprawach?

2. Klasowe rytuały obniżające napięcie emocjonalne uczniów.

3. Budowanie zasad klasowych. 

4. Scenariusz lekcji poświęcony cyberprzemocy i odpowiedzialności w sieci za innych.

5. Ćwiczenia. 

Wykładowca – psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie.  Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i wizytatorów ds. ewaluacji. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz coachingu przenosząc rozwiązania ze świata edukacji do biznesu i z biznesu do edukacji. Prowadząc szkolenia oraz coaching kieruje się duchem porozumienia bez przemocy (ang. NVC – Nonviolent Communication) oraz ekologią człowieka polegającą na możliwie najpełniejszym korzystaniu z ludzkiego potencjału. Autor dwóch książek na temat ADHD, kilku rozdziałów w publikacjach naukowych oraz wielu artykułów poświęconych edukacji i rozwojowi człowieka. Współtwórca i trener rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej „Program Nauki Zachowania” oraz współautor programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół ponadpodstawowych „prOjektLustrO”.

Formularz zgłoszenia