Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kształceniu na odległość. Dokumentacja
i ewaluacja PPP.

Adresaci: nauczyciele szkół, przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie kształcenia na odległość oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami.

Korzyści

Uczestnicy:
1. Poznają obowiązujące przepisy
2. Przeanalizują obszary i formy udzielania PPP oraz prowadzenia dokumentacji w tym: modyfikacji i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Zaplanują swoje działania oraz pracę związaną z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji.

Program

1. Analiza aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w systemie kształcenia na odległość

– Wykład na temat obowiązujących przepisów.
– Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
– Jak wspierać rodziców i uczniów.

2. Ewaluacja oraz modyfikacja dokumentacji.

– Modyfikacja dostosowań oraz IPET.
– Ewaluacja dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Formy/metody i techniki pracy:
wykład, dyskusja, zajęcia praktyczne- analiza IPET.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045),materiały szkoleniowe w formie elektronicznej– prezentacja pdf oraz wzory prezentowanych dokumentów(wzór aneksów jako modyfikacji oraz arkusz ewaluacji udzielanej PPP) w formie edytowalnej.

WYKŁADOWCA:
Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, studiowała pedagogikę opiekuńczo-resocjalizacyjną. Ukończyła również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej
i szkoleniowej, zarówno dla instytucji państwowych i dużych firm. Od lat prowadzi kursy kwalifikacyjne, zajmuje się także szkoleniami dla rad pedagogicznych. Pomaga uczniom w pracy nad stresem, czy asertywnością. Interesuje się psychologią rozwoju.

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej