WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU(WWR)
- szkolenie online

adresaci

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i inni zainteresowani

Korzyści, uczestnicy:

1. Pozyskają wiedzę nt. ustawy umocowującej prawnie oddziaływania w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,

2. Dowiedzą się kiedy wczesne wspomaganie jest wskazane,

3. Jakie rodzaje oddziaływań wchodzą w jej zakres oraz z jakich etapów składa się praca terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego dysfunkcjami.

Program szkolenia

1. Norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju

2. Podstawa prawna oddziaływań w zakresie wczesnego rozwoju

3. Cel pracy terapeutycznej – stymulowanie rozwoju

4. Etapy postępowania we wczesnym wspomaganiu rozwoju: diagnoza poziomu funkcjonowania, plan oddziaływań terapeutycznych, terapia, ewaluacja pracy terapeutycznej, praca z rodziną dziecka

5. Przegląd oddziaływań terapeutycznych stosowanych przy wybranych rodzajach zaburzeń rozwoju dziecka