Ocena pracy nauczyciela

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek

Główne cele

Poznanie zasad oceny pracy nauczyciela

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy dowiedzą się:

  • Poznają przepisy prawa oświatowego i procedury związane z oceną pracy
  • Będą potrafili zaprezentować swoje działania na stanowisku nauczyciela

Program szkolenia

Wstęp:
Podstawy prawne 

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela. Wzory dokumentów:

  1. Zadania dyrektora w procedurze oceny pracy nauczyciela
  2. Terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela; procedura odwołania od oceny
  3. Dokumentacja potwierdzająca działania nauczyciela
  4. Karta oceny pracy

Art.6 KN, Art. 42 ust.2 KN, Art. 5 PO:

Omówienie działań nauczyciela potwierdzających spełnienie wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły/placówki

Podsumowanie:

Odpowiedzi na pytania