Obsługa MS Word i MS Excel

Adresaci

nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, dyrektorzy inni
zainteresowani

Główny cel

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne umiejętności obsługi programów Word i Excel na poziomie podstawowymi rozszerzonym, pozwalające na usprawnienie codziennej pracy nauczyciela/dyrektora.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają podstawowe oraz dodatkowe elementy, funkcjonalności programów Word i Excel 
  • Przećwiczą posługiwanie się programami na konkretnych przykładach.
  • Stworzą własne pliki do użycia w swojej pracy.

Program - Dzień 1

MS Word 

Tytuł modułu/Temat

Treści

1) Wprowadzenie

Podstawowe elementy Word widoczne na ekranie – omówienie, nazewnictwo, włączanie/wyłączanie

2) Podstawowe elementy formatowania dokumentu

Tworzymy dokument „Konspekt na hospitalizację.” Ustawienia akapitu, użycie stylów, numeracja, tabulacja, twarda spacja, nowa strona.

3) Nagłówek i stopka

Omówienie i dodanie nagłówka i stopki, obiekty wstawiane automatycznie

4) Tabela

Wstawianie tabeli w dokumencie Word, zmiana ustawień wierszy/kolumn

5) Drukowanie

Wybór drukarki (plik/papier), ustawienia drukowania

6) Zakończenie

Odpowiedzi na pytania uczestników

Przerwa 10 min 

MS Excel 

Tytuł modułu/Temat

Treści

1) Wprowadzenie

Podstawowe elementy Excel widoczne na ekranie – omówienie, nazewnictwo, włączanie/wyłączanie

2) Podstawowe elementy formatowanie, formuły i funkcje

Tworzymy dokument „Rozliczenie godzin dodatkowych.” Użycie dat, formuł obliczeniowych, funkcji. Formatowanie tabeli.

3) Praca z arkuszami

Kopiowanie, nazywanie, obliczenia na kilku arkuszach.

4) Drukowanie

Wybór drukarki (plik/papier), ustawienia drukowania, skalowanie.

5) Zakończenie

Odpowiedzi na pytania uczestników

Program - Dzień 2

MS Word 

Tytuł modułu/Temat

Treści

1) Wprowadzenie

Podstawowe elementy Word widoczne na ekranie – omówienie, nazewnictwo, włączanie/wyłączanie

2) Elementy formatowania dokumentu

Tworzymy dokument „Plan pracy zespołu.” Tworzenie własnych stylów, numeracja zagnieżdżona, ustawienia tabulatorów

3) Podział dokumentu

Podział sekcji, kolumny, praca na sekcjach

4) Spisy automatyczne

Wstawianie odnośników, spisu treści i spisu tabel.

5) Szablon

Tworzenie własnego szablonu „Dyżurni”

6) Zakończenie

Odpowiedzi na pytania uczestników

Przerwa 10 min 

MS Excel 

Tytuł modułu/Temat

Treści

1) Wprowadzenie

Podstawowe elementy Excel widoczne na ekranie – omówienie, nazewnictwo, włączanie/wyłączanie

2) Elementy formatowania, formuły i funkcje

Tworzymy dokument „Wycieczka szkolna” Użycie formuł obliczeniowych, funkcji (jeżeli, licz.jeżeli), formatowanie warunkowe.

3) Użycie sortowania i filtrów

Zasady i ustawienia wielopoziomowe przy sortowaniu i filtrowaniu

4) Praca z arkuszami

Stałe w osobnym arkuszu, nazwy w formułach

5) Tabele przestawne

Tworzymy tabelę „Uczniowie, przedmiot, oceny”.

6) Drukowanie

Nagłówki i stopki na wydrukach, ustawienia wydruku

6) Zakończenie

Odpowiedzi na pytania uczestników