TIK w metodach aktywizujących w edukacji

Adresaci

Nauczyciele szkół

Główny cel

Poznanie metod aktywizujących w edukacji

Przewidywane efekty, uczestnicy:

1) Potrafią zdefiniować i określić cechy metod aktywizujących uczniów
2) Znają kryteria podziału metod aktywizujących uczniów według celowości ich stosowania
3) Charakteryzują konkretne metody aktywizujące;
4) Wiedzą jak stosować wybrane metody aktywizacji uczniów w praktyce

Program szkolenia

Tytuł modułu/Temat

Treści

Dlaczego metody aktywizujące?

  1. Ogólna charakterystyka metod aktywizujących w edukacji;
    zgodność metod aktywizujących z kształceniem kompetencji
    kluczowych/realizacją podstawy programowej;
     zalety metod angażujących uczniów;

Jak dobrać metodę aktywizującą uczniów
 do 
celów lekcji?

Kryteria podziału metod aktywizujących uczniów
z przykładami; dobór metod dla osiągnięcia celów lekcji
na różnych etapach jej realizacji;

Charakterystyka i praktyczne zastosowanie wybranych
metod 
aktywujących uczniów na zajęciach.

Prezentacja i praktyczne przykłady zastosowania
wybranych metod aktywujących w edukacji z wykorzystaniem TIK.