Integracja w grupie z uczniem z Ukrainy

Adresaci

Nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główne cele

Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie integracji zespołu klasowego w trakcje dołączania uczniów ukraińskich

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Nauczyciele zwiększą poziom wiedzy o potrzebach dzieci w sytuacji zmiany.
  • Nauczyciele zaplanują własne strategie zwiększające poczucie bezpieczeństwa uczniów.

Program szkolenia

  1.  Potrzeby uczniów grup/ klas oraz dzieci dołączających – jak uwzględniać je w bieżącej pracy
  2. Strategie zwiększające poczucie bezpieczeństwa uczniów w klasie i dzieci dołączających – działania przygotowawcze przed pojawieniem się uczniów z Ukrainy w klasie oraz w trakcie dołączania
  3. Procesy grupowe – jak je wykorzystać?