Higiena i emisja głosu

Adresaci: Nauczyciele szkół, przedszkoli i inni zainteresowani

Cel szkolenia

Zwiększenie świadomości posługiwania się głosem w pracy zawodowej, rozwijanie umiejętności prawidłowej emisji głosu oraz dostarczenie wiedzy na temat higieny głosu w celu zmniejszenia ryzyka zapadalności na choroby zawodowe

Korzyści. Uczestnicy:

– pogłębią samoświadomość głosową
– będą potrafili zdiagnozować błędne sposoby oddychania
– będą potrafili zademonstrować oddychanie torem całościowym
– poznają optymalne warunki do pracy głosem i zagrożenia wynikające z nieprawidłowego posługiwania się narządem głosu
– poznają sposoby, które pozwolą im zadbać o głos
– będą potrafili wykonać ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności optymalnego posługiwania się głosem w pracy zawodowej
– będą potrafili wskazać jak powstaje głos oraz jakie znaczenie w procesie powstawania głosu ma stan psychiczny i fizyczny

Program

1) Znaczenie głosu
Głos jako narzędzie pracy. Głos w komunikacji. Głos jako element wizerunku.

2) Powstawanie głosu

Fałdy głosowe. Oddech i podparcie. Znaczenie stanu psychicznego i fizycznego. Postawa.

3) Zaburzenia głosu

Sygnały ostrzegawcze. Zmiany głosu. Choroby krtani. Kwestionariusz samooceny głosu.

4) Ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenie rozluźniające. Ćwiczenia prawidłowej postawy optymalnej do pracy głosem. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia fonacyjne. Ćwiczenia artykulacyjne.

5) Higiena i profilaktyka

Optymalne warunki do pracy głosem.

PROWADZENIE
Dyplomowany pedagog i trener emisji głosu, wokalistka; absolwentka studiów podyplomowych  Kształcenie głosu i mowy oraz Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu  Uniwersytetu SWPS; obroniła pracę magisterską prezentującą autorski projekt kursu emisji głosu; w trakcie szkoleń wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas ukończonych studiów, warsztatów oraz własnej pracy scenicznej; od pięciu lat prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z emisji głosu w mowie i śpiewie; w jej szkoleniach uczestniczyli studenci, doradcy zawodowi, handlowcy, aktorzy, wokaliści i nauczyciele; obecnie kształci się w Complete Vocal Institute w Kopenhadze.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje: pakiet materiałów w wersji elektronicznej: Vademecum – jak dbać o głos – podstawowe zasady higieny głosu, o czym warto pamiętać;  Przykładowy trening codzienny- propozycja ćwiczeń do samodzielnego wykonywania ze szczegółową instrukcją trenera przekazaną podczas zajęć oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

Przed szkoleniem:
• Przed szkoleniem otrzymacie Państwo od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczy w szkoleniu, po kliknięciu w link wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail,
• podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,
• będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.