ePUAP - obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel

Nabycie wiedzy teoretycznej związanej z przesyłaniem dokumentów elektronicznych przez elektroniczną skrzynkę podawczą do urzędu przy pomocy platformy ePUAP

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • weryfikować dokument elektroniczny na ePUAP,
 • przesłać dokument elektroniczny do urzędu,
 • wygenerować odpowiedź w postaci dokumentu elektronicznego do petenta,
 • odszukać wybraną usługę na platformie ePUAP,
 • uzupełnić formularz,
 • wyszukiwać wzór dokumentu elektronicznego w CRWDE,
 • sygnować dokument elektroniczny podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • obsługiwać swoją skrzynkę na ePUAP (dokumenty odebrane, wysłane, robocze, moje pliki, operacje),
 • uzyskać dokument elektroniczny z pozycji urzędnika.

Program szkolenia

 1. Elektroniczne środowisko pracy urzędu: BIP, Serwis internetowy, elektroniczna skrzynka kontaktowa (ESP, UPO), e-urząd, System Obiegu Dokumentów.
 2. Elektroniczna skrzynka podawcza w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 3. Urzędowe poświadczenie odbioru w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 4. Dokument elektroniczny? xml? dlaczego taki format?
 5. Konta użytkowników: rejestracja konta na platformie ePUAP (w punkcie przewidziane ćwiczenia z zakładania konta dla osoby fizycznej).
 6. Profil zaufany w aspekcie ustawy o informatyzacji.
 7. Ćwiczenia – złożenie wniosku o profil zaufany.
 8. ePUAP – w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 9. ePUAP – funkcjonalności.
 10. ePUAP – różne klasyfikacje (w punkcie przewidziane ćwiczenia z wyszukiwania określonej sprawy – usługi).
 11. Usługi centralne a usługi lokalne.
 12. ePUAP – Wypełnienie formularza – ćwiczenia.
 13. ePUAP – przejście do dokumentu elektronicznego i jego walidacja – ćwiczenia.
 14. Podpisywanie dokumentu elektronicznego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – pokaz lub ćwiczenia dla osób które mają podpis.
 15. Wysyłanie dokumentu elektronicznego do urzędu – ćwiczenia.
 16. Odbieranie dokumentu elektronicznego przez urząd – ćwiczenia.
 17. Generowanie odpowiedzi do petenta, podpisywanie i wysyłanie – ćwiczenia.
 18. Podpisywanie dokumentów elektronicznych wychodzących z urzędu – Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 19. Instrukcja kancelaryjna – przyjmowanie dokumentów z ESP, wysyłanie odpowiedzi do petenta.
 20. Jak promować usługi zamieszczone na ePUAP przez urząd.
 21. Funkcje integracyjne ePUAP, wykorzystanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na platformach: ZUS, CEIDG, SEKAP.
 22. Mechanizm tworzenia formularzy na ePUAP i generowania wzorów dokumentów elektronicznych.
 23. Wzory dokumentów elektronicznych? wyróżnik wzoru – xml, xsd – schema, xsl – wizualizacja.
 24. Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.