Bezpieczeństwo uczniów w sytuacji nadzwyczajnej - odpowiedzialność prawna

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół.

Główny cel

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przygotowania i reagowania na sytuacje nadzwyczajne.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Udział w szkoleniu będzie pomocny w przygotowaniu organizacyjnej i merytorycznej strony pracy szkoły w trosce o bezpieczeństwo jej uczniów i personelu, w obliczu incydentów krytycznych i sytuacji kryzysowych. 
 
 • Uczestnicy będą mogli skorzystać z usystematyzowanej wiedzy dotyczącej zdarzeń mogących wywołać sytuacje kryzysowe, przygotowania do potencjalnych i szybkiego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych w szkole.

Program szkolenia

Tytuł modułu/Temat

Treści

Sytuacje nadzwyczajne w szkole

Omówienie sytuacji kryzysowej w kontekście funkcjonowania szkoły oraz podmiotów zaangażowanych w jej rozwój.

Zdarzenia mogące wywoływać sytuacje kryzysowe i reakcje na nie

– reakcje na sytuacje zagrażające życiu/zdrowiu naszemu oraz bliskich, znanych nam osób;

– przykłady zdarzeń mogących wywołać sytuacje kryzysowe.

Przygotowanie do kryzysu

– przygotowanie personelu do zdarzeń o charakterze kryzysowym;

– powołanie, skład i zadania zespołu kryzysowego;

– reagowanie na kryzys (pozyskanie informacji, ocena zdarzenia, kwalifikacja ofiar, pomoc specjalistyczna, strategia interwencji kryzysowej, współpraca z mediami).

Dokumentacja – procedury postępowania

– wykaz podmiotów i telefonów alarmowych;

– zasady zgłoszenia alarmowego;

– zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych;

– wykaz aktów prawnych;

– wykaz aktów prawnych związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi.

Dodatkowe informacje

 • Formy/metody i techniki pracy: webinar
 •  
 • Wykaz materiałów pomocniczych: prezentacja
 •  
 • Warunki ukończenia: udział w szkoleniu
 •  
 • Ewaluacja – narzędzia: arkusz oceny szkolenia
 •  
 • Wykaz materiałów dla uczestnika: Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045), omawiane materiały.