Aktywne słuchanie muzyki
w koncepcji Batii Strauss

Adresaci: nauczyciele przedszkoli,
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

(możliwość zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej
w dogodnym dla Państwa terminie)

Cel szkolenia

Poznanie założeń oraz etapów metody aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss

Korzyści. Uczestnicy po szkoleniu:

Poznają etapy pracy z utworem muzyki klasycznej w koncepcji B.Strauss.
Wysłuchają wybrane utwory F. Chopina, W.A. Mozarta, F.Hengla, Galwaya, Straussa.
Poznają sposoby fabularyzowania i melorecytacji wybranych utworów muzyki klasycznej.
Wygrają rytm muzyki klasycznej na instrumentach perkusyjnych.
Ruchem przedstawią fabułę utworu w formie zabawy tanecznej, inscenizowanej, ruchowo-rytmicznej.

Program

Wprowadzenie do tematu
1. Aktywne słuchanie muzyki czyli jak bawić się muzyką poważną.
2. Walory terapeutyczne, wychowawcze, dydaktyczne i estetyczne muzyki klasycznej.
3. Etapy pracy z utworem wg. B. Strauss.

Fabularyzowanie i prosta zabawa rytmiczno-ruchowa.

1. Zabawa ruchowa lub taniec.
2. Instrumentacja utworu.
3. Połączenie instrumentacji z poznanym ruchem.
4. Rozmowa o muzyce.

UTWORY

Suita orkiestrowa „Muzyka na wodzie”  „Georg Friedrich Händel),Le Basqe – J.Galwaya Pizzicato-Leo Delibes’a.

Polka tritsch-tratsch – Johann Strauss Bułeczka z masłem- W.A. Mozarta Kontredans- F. Chopina Preludium A dur op.28nr7- F.Chopina.

Muzykalne rzędy- Lorenz Ortofoniczna orkiestra Improwizacja na dzwonkach Walczyk na pożegnanie.

FORMA PRACY

Słuchanie muzyki, rytmiczna gra z wykorzystywaniem ruchu ciała i prostych przedmiotów pod ręką, zabawy ruchowo-rytmiczne, improwizacje ruchowe i rytmiczne.

PROWADZENIE

Nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli, trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – kierunek wychowanie przedszkolne, podyplomowych studiów pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych i dziennych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli. Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu a także warsztaty z zakresu przygotowania dzieci do nauki liczenia, pisania i czytania.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe, muzykę do pracy z dziećmi oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN(przesłane drogą mailową)