ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W PRZEDSZKOLU.

Termin : 24 VIII 2020 r. / 10:00-15:10

Miejsce: Powstańców Śląskich 127, Warszawa

Szanowni Dyrektorzy!

Szkolenie pomoże Państwu w sposób sprawny i zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy przedszkola a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.

Program szkolenia

Zadania dyrektora przed 1 września:

 1. Omówienie zmian i aktualności w prawie oświatowym
 2. Kontrola obiektów
 3. Sprawy kadrowe
 4. Sprawy związane z awansem zawodowym
 5. Aneks do arkusza organizacyjnego


Zadania dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego

 1. Zaplanowanie powakacyjnej rady pedagogicznej i zatwierdzenie spraw organizacyjnych przedszkola
 2. Zatwierdzenie planu pracy przedszkola
 3. Organizacji pracy przedszkola, tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego plan dnia, itd.
 4. Przydziału zadań dodatkowych, powołanie zespołów stałych i zadaniowych

– harmonogramu imprez i uroczystości
– harmonogramu współpracy ze środowiskiem i promocji placówki w środowisku
– planu współpracy z rodzicami
– organizacji doskonalenia zawodowego
– przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego – podjęcie uchwały dotyczącej sposobu wykorzystania wyników nadzoru

 

Zadania dyrektora we wrześniu

 1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Innowacje pedagogiczne
 3. Zebrania z rodzicami
 4. Nagrody dla nauczycieli
 5. Przedstawienie planu nadzoru

Koszt szkolenia 350,00 zł./os

W koszt wliczone są wzory dokumentów,  materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045), serwis kawowy oraz lunch.

 

ILOŚC MIEJSC OGRANICZONA!

Formularz zgłoszenia