Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Data:  9 IX 2020 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół
oraz inni zainteresowani

Cena:  350,00 zł.