Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Data: 18 IX 2019 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i inni zainteresowani

Cena: 319,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)

Program szkolenia

Zapisz się