Organizacja pracy przedszkola, szkoły niepublicznej

Data: 22 X 2019

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, organy prowadzące

Cena: 349,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)

Zapisz się