OPIEKUN STAŻU-PODSTAWA PRAWNA, ROLA, ZADANIA I DOKUMENTACJA

Termin / czas trwania: 2.09.2020 r. / 15:00-17:15

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

  1. 1. poznaje zmiany prawa dotyczące roli i zadań opiekuna stażu
  2. 2. poznaje zmiany wymagań wobec nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego i wynikające z tego obowiązki opiekuna stażu
  3. 3. planuje działania realizowane we współpracy z nauczycielem odbywającym staż
  4. 4. analizuje rodzaje spotkań możliwych do realizacji i opisuje ich role
  5. 5. planuje sposób dokumentowania współpracy opiekuna stażu z nauczycielem odbywającym staż
  6. 6. poznaje propozycje struktury planu rozwoju zawodowego oraz projektu oceny za okres stażu

Program szkolenia

1. Podstawa prawna
Zapisy w KN i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

2. Rola i zadania opiekuna stażu
Obszary aktywności opiekuna stażu zależnie od stopnia awansu zawodowego
Zakres udzielanego wsparcia.
Planowanie i rodzaj spotkań z nauczycielem odbywającym staż.

3. Dokumentacja opiekuna stażu
Kontrakt dotyczący współpracy.
Arkusz obserwacji lekcji.
Dokumentowanie spotkań.
Projekt oceny dorobku zawodowego.

Koszt szkolenia: 160,00 zł/osobę

W koszt szkolenia wliczone są:
Materiały/wzory dokumentów w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

Formularz zgłoszenia