ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WG KONCEPCJI DR IRENY MAJCHRZAK

Termin: 26.09.2020 r., godz. 9:00-17:00, Warszawa

Adresaci

Doradcy metodyczni, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, studenci kierunków pedagogicznych

Główne cele

Poznanie założeń Odimiennej Metody Nauki Czytania. Uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętności czytania. Nabycie wiedzy krok po kroku jak należy uczyć dzieci czytać Metodą Odimienną.

Program szkolenia

1.Teoretyczne założenia i uzasadnienia Odimiennej Metody Nauki Czytania w/g dr Ireny Majchrzak
– geneza powstania metody oraz uzasadnienie warunków jakie muszą być spełnione w czasie prowadzenia nauczania.    

2. Gry i ćwiczenia stanowiące logiczny ciąg zajęć poznawczych do pracy Metodą Odimienną.
Rozpoznanie napisu własnego imienia prowadzące do nauki czytania ze zrozumieniem.
– dzieci po prezentacji wizytówek z imionami nabywają poczucie własnej wartości
– dostrzegają różnice w kształcie liter
– zauważają związek pomiędzy literą a dźwiękiem, znakiem graficznym a głoską.
– składanie imion z liter umieszczonych w kopertach
– poznawanie struktury imienia własnego dziecka
– wymiana kopert między dziećmi przez co poznają strukturę imienia własnego – innego dziecka.

Nazywanie Świata – akt nadawania nazw przedmiotom znajdującym się w otoczeniu dziecka:
– dopasowywanie nazw do zabawek i przedmiotów znajdujących się w sali, następnie rozszerza się zakres dotyczący domu, roślin, zwierząt, itd.
– zastosowanie gier czytelniczych (dopasowanie podpisu do obrazka, stosowanie poleceń napisanych na kartkach)

3.Prezentacja pomocy dydaktycznych uzupełniających ćwiczenia z nauki czytania, połączona ze szczegółowym opisem wykonania. 

Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania umiejętności czytania. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania nauczycielek dotyczące pracy z dziećmi. Przekazanie pomocy dydaktycznych do powielania nagranych na płytkę CD.          

Prowadzenie: 
Wanda Kostrzyńska
Edukator, po wieloletniej współpracy z dr Ireną Majchrzak, jest gwarantem profesjonalnego przebiegu szkolenia, jak również zachowania idei, jaką propagowała autorka metody odimiennej.
Jest jedyną osobą w Polsce, która otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

Czas trwania szkolenia : 10 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia: 330 zł.

W koszt szkolenia wliczone są:
autorskie materiały na płycie CD, które są niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

Formularz zgłoszenia