Ocenianie szkolne

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół

Główny cel

Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy na temat oceniania wewnątrzszkolnego

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

1) Poznają podstawy prawne oceniania wewnątrzszkolnego.
2) Określają sposoby realizacji celów oceniania wewnątrzszkolnego
3) Opisują wpływ oceniania wewnątrzszkolnego na uczenie się uczniów
4) Analizują znaczenie oceniania wewnątrzszkolnego w zakresie współpracy z rodzicami

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne oceniania wewnątrzszkolnego
  – cele oceniania wewnątrzszkolnego i ich realizacja
  – zależność między ocenianiem a podstawą programową

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne – sukces ucznia
  – podmiotowość oceniania
  – rodzaje oceniania
  – funkcje oceny szkolnej
  – wymagania edukacyjne
  – informacja zwrotna