Ocena pracy nauczyciela- nowe regulacje prawne

adresaci

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/ przedszkoli

cel

Główne cele

1. Omówienie szczegółowego trybu dokonywania oceny pracy obowiązującego od 1 września 2022r.
2. Omówienie kryteriów szczegółowych i dodatkowych oceny pracy nauczyciela.
3. Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z oceną pracy nauczyciela.
4. Omówienie trybu odwoławczego.
5. Zapoznanie z wzorami dokumentów.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak będzie przebiegał szczegółowy tryb oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.
 • Jakie będą kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli?
 • Na jakich zasadach będzie się odbywała procedura postępowania odwoławczego?
 • W jaki sposób nauczyciel będzie zobowiązany wypełnić kryteria szczegółowe i dodatkowe?
 • W jakiś sposób ustalić ocenę pracy nauczyciela?
 • Co powinna zawierać opinia o przeprowadzonych zajęciach?
 • Jakie wzory dokumentów będą obowiązywały i jak należy je wypełnić?
 • Jakie znaczenie ma ocena pracy w procedurze awansu zawodowego nauczyciela?
 • Jakie będą dla nauczyciela skutki negatywnej oceny pracy?
 • Jak dobrze przygotować się do oceny pracy?
 • W jaki sposób Dyrektor może wspomagać nauczycieli podczas awansu zawodowego i oceny pracy?
 • Inne pytania, wynikające w dyskusji- dokumenty.

Program szkolenia

I. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.
• Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
• Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy nauczyciela.
• Ustalenie oceny pracy nauczyciela.
• Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
• Szczegółowy tryb postepowania odwoławczego.
• Ocena pracy, lekcje otwarte- nowe pomysły weryfikacyjne w ścieżce rozwoju zawodowego nauczycieli.
• Opinia o lekcji- co powinna zawierać?
• Rola Dyrektora we wspomaganiu nauczycieli.
• Dokumentacja w ocenie pracy nauczyciela.

II Panel podsumowujący.