Nowelizacja statutu szkoły/przedszkola

Adresaci

Dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz nauczyciele pracujący
w zespołach problemowych przygotowujący nowelizację statutu

Główny cel

Celem głównym zajęć jest usystematyzowanie wiedzy o statucie szkoły/przedszkola oraz zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa w tym zakresie

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • znają przepisy prawa dotyczące statutu szkoły/przedszkola;
 • potrafią umiejscowić statut szkoły/przedszkola w hierarchii aktów prawnych;
 • znają procedury i sposób tworzenia i uchwalania statutu szkoły/przedszkola;
 • znają obowiązkowe i fakultatywne zapisy statutu szkoły/przedszkola;
 • znają sposoby dokonywania zmian w statucie szkoły/przedszkola;
 • potrafią dostosowywać zapisy statutowe do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego;
 • planują proces zmian w statucie szkoły/przedszkola zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Program

1. Przepisy prawa dotyczące statutu szkoły/przedszkola

 • przepisy prawa bezpośrednio i pośrednio dotyczące statutu szkoły/przedszkola;
 • przepisy prawa określające obowiązkowe zapisy statutu szkoły/przedszkola;
 • przepisy prawa określające sposób tworzenia, tryb uchwalania oraz tryb dokonywania zmian w statucie szkoły/przedszkola;
 • najnowsze zmiany w przepisach prawa dotyczące statutu szkoły/przedszkola.

2. Statut jako akt prawa wewnątrzszkolnego

 • prawna definicja statutu;
 • sposoby stanowienia i charakter prawny statutów;
 • statut szkoły jako akt wykonawczy.

3. Tworzenie statutu szkoły/przedszkola

 • podstawowe zasady tworzenia aktu prawnego;
 • tekst jednolity a tekst ujednolicony.

4. Uchwalanie statutu szkoły/przedszkola

 • organy uprawnione do uchwalania i zmiany statutu szkoły;
 • przykłady uchwał dotyczących statutu szkoły.

5. Treść statutu szkoły/przedszkola

 • obowiązkowe zapisy statutu szkoły wynikające z przepisów prawa;
 • przykładowe zapisy statutu szkoły w zakresie różnych obszarów jej funkcjonowania (cele i zadania, organy i ich kompetencje, organizacja pracy, nauczyciele i pracownicy, uczniowie i rodzice, ocenianie wewnątrzszkolne itp.).

6. Statut zespołu szkół/przedszkoli

Statut zespołu szkół a statuty szkół wchodzących w skład zespołu.

7. Panel dyskusyjny

Odpowiedz na pytania.

Wymagane przy szkoleniu online
– komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
– przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
– przed szkoleniem otrzymasz od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.

Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają: materiały w formie plików przesłane droga elektroniczną oraz  zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045).