Niebieska karta

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel

Rozpoznanie i procedury postepowania w razie podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

• Poznają podstawy prawne funkcjonowania Niebieskiej Karty
• Zdobędą praktyczne umiejętności rozpoznawania symptomów występowania zjawiska przemocy domowej
• Zapoznają się z procedurą postępowania w razie ujawnienia na terenie szkoły przesłanek występowania przemocy domowej

Program szkolenia

1.Podstawy prawne funkcjonowania Niebieskiej Karty
2.Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
– rodzice biologiczni, operacje na władzy rodzicielskiej (zawieszanie, ograniczanie, pozbawianie władzy rodzicielskiej)
– ojczym, macocha, babcia dziadek- ich uprawnienia względem ucznia
3.Definicja przemocy, jej rodzaje wraz z przykładami
4.Niebieska Karta jako narzędzie instytucjonalne – zadania uprawnionych organów, wzory formularzy
5.Komisja Interdyscyplinarna i jej skład
6.Sposób działania Niebieskiej Karty
7.Co daje Niebieska Karta- rodzaje pomocy dla ofiar przemocy i konsekwencje dla agresora
8.Jak długo działa Niebieska Karta