Neurodydaktyka - nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Adresaci

Nauczyciele szkół, przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny, jak prowadzić proces dydaktyczny i pedagogiczny w zgodzie z tym jak działa umysł młodego człowieka, w oparciu o badania neurobiologów i psychologów.

Korzyści ze szkolenia:

Zostaną wypracowane kreatywne rozwiązania dydaktyczne, dzięki którym praca nauczycieli i uczniów będzie bardziej efektywna i angażująca. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i będzie koncentrowało się na wdrożeniu przedstawianych treści w praktykę zawodową uczestników. Kanwą teoretyczną szkolenia będzie Autorski Model Nauczania opierający się na koncepcjach neurodydaktyki.

Program szkolenia

Rzeczywistość, szczególnie obecna, generuje szereg wyzwań dydaktycznych i wychowawczych. Doświadczasz tego w kontakcie z dziećmi i w rozmowach z rodzicami. Nie raz w gronie pedagogicznym zastanawiasz się, jak tworzyć interaktywne i angażujące lekcje przy obecnych ograniczeniach oraz jak radzić sobie problemami społecznymi oraz emocjonalnymi dzieci i młodzieży. Szukając rozwiązań, ważne jest, żebyś uwzględniał specyficzne zmiany neurologiczne, charakterystyczne dla poszczególnych etapów rozwojowych. Wtedy możesz mieć pewność, że Twoje zamierzenia dydaktyczne i interwencje wychowawcze ze znacznie większym prawdopodobieństwem doprowadzą do pozytywnych rezultatów. Zatem zapraszamy, żebyś sięgnął po Autorski Model Nauczania opierający się na założeniach neurodydaktyki, które z kolei korzystają z badań neurologicznych oraz psychologicznych.

Podczas spotkania zostaną przedstawione następujące zagadnienia, kluczowe zarówno w edukacji stacjonarnej, jak i w kontakcie on-line:
1. Główne założenia neurodydaktyki w edukacji i wychowaniu dzieci oraz młodzieży.
2. Autorski Model Nauczania wykorzystujący wyniki badań neurologicznych oraz psychologicznych uwzględniający możliwości oraz ograniczenia nauczania stacjonarnego i zdalnego.
3. Tworzenie rozwiązań dydaktycznych opartych na założeniach neurodydaktyki z użyciem technik kreatywnego myślenia.
4. Narzędzia komunikacyjne będące podstawą twórczego dialogu podczas lekcji.
5. Specyfika rozwoju mózgu i myślenia dzieci/młodzieży oraz jego wpływ na proces uczenia się.
6. Mózg jako centrum dowodzenia [mechanizmy pamięci i koncentracji; rola emocji; motywacja; rola odżywiania, snu i aktywności fizycznej].