Trening Umiejętności Społecznych
I i II stopień

Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć TUS.

Data: 29,30 V 2020 r. 

Lokalizacja: POZNAŃ

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Cena: 569,00 zł.