Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2023/2024

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół

Główny cel

Uaktualnienie wiedzy w zakresie obowiązującego prawa oświatowego

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • ma wiedzę na temat zmian w prawie oświatowym, wdrażanych w roku szkolnym 2023/2024
 • zna źródła prawa regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych
 • potrafi wyszukiwać i interpretować akty prawne

Tradycyjnie już kolejny rok szkolny wita Dyrektorów szkół i Nauczycielki pakietem zmian w prawie oświatowym, które należy wdrażać od września. Narasta również tendencja do kaskadowego wdrażania przepisów, dla których trampoliną ma być Dyrektor. O tym co czeka Dyrektorów i Nauczycieli od 2023/2024 opowiemy podczas szkolenia. Po szkoleniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji.

Program szkolenia

 • Bony dla nauczycieli i laptopy dla uczniów -nowy obowiązek Dyrektora szkoły.
  1. Do czego zobowiązują się dyrektorzy szkół lub inne osoby upoważnione przez OP w ramach przekazania Przedmiotu Umowy rodzicom lub opiekunom prawnym czwartoklasistów?
  2. Rola Dyrektora w procedurze wnioskowania nauczycieli o bony 2500zł
 • Nowelizacja Karty Nauczyciela
  1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
  2. Zwolnienie od pracy z ważnych względów medycznych w formie bezpłatnego urlopu opiekuńczego.
  3. Zmiany w godzinach dostępności.
  4. Limit godzin ponadwymiarowych – kogo dotyczy?
  5. Dodatek specjalny dla nauczycieli- czy wszystkim przysługuje?
  6. Zgłaszanie wakatów.
 • Zadania dyrektora związane z nowym awansem zawodowym nauczycieli.
  1. Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie
  do zawodu.
  2. Kogo i w jakim stopniu obejmują przepisy przejściowe?
  3. Obligatoryjna ocena praca.
  4. Zmiany w ocenie pracy nauczycieli.
  5. Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?
 • Obowiązkowe zajęcia otwarte w szkole- zadania dyrektora.
  1. Przedstawienie oczekiwań dotyczących lekcji pokazowych.
  2. Zadania dyrektora w zakresie organizacji i opiniowania lekcji pokazowych.
 • Nowy standard kształcenia nauczycieli- o czym należy pamiętać zatrudniając nauczycieli.
  1. Kto zachowuje kwalifikacje, a kto musi je uzupełnić?
  2. Czy wszyscy nauczyciele muszą mieć ukończone jednolite studia nauczycielskie?
 • Dłuższa nauka dla uczniów z niepełnosprawnościami.
  1. Zmiany w ramowych planach nauczania.
 • Matura „po nowemu”.
  1. Najważniejsze zmiany wprowadzone Ustawą o systemie oświaty z 12 maja 2022
  w zakresie egzaminu maturalnego.
  2. Wymagania egzaminacyjne wprowadzane w roku szkolnym 2023/2024.
  3. Poziom rozszerzony- progi zdawalności, regulacje dla szkół dwujęzycznych, szkół branżowych i technicznych.
 • Podstawa programowa- nowe przedmioty- nowe wyzwanie.
  1. Biznes i zarządzanie- nowy przedmiot w podstawie programowej.
  2. Omówienie zmian w ramowych planach nauczania.
 • Zmiany w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły