Adresaci

Nauczyciele szkół/ przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy, specjaliści i inni zainteresowani

Główny cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS). Poznanie podstawowych narzędzi diagnostycznych oraz sposobów pracy z dzieckiem z FAS

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • poszerzy wiedzę z zakresu FAS
 • poznana metody pracy z dzieckiem z FAS
 • pozna nowoczesne rozwiązania wspierające terapię dziecka z FAS

Program szkolenia

I część

 • Alkohol w czasie ciąży – informacje podstawowe
 • Skutki toksycznego działania alkoholu na płód
 • Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – informacje podstawowe
 • Kryteria diagnostyczne FAS
 • Cechy dziecka z FAS – problemy psychomotoryczne, emocjonalne i społeczne
 • Problemy szkolne dzieci z FAS
 • Wsparcie dziecka z FAS oraz jego rodziców
 • Gdzie szukać informacji i pomocy

II część

 • Konstrukcja zajęć profilaktycznych dla młodzieży
 • Zasady przekazywania wiedzy o FAS młodzieży
 • Sytuacje trudne w czasie realizacji zajęć profilaktycznych