Zastosowanie metod komunikacji alternatywnej - AAC w pracy z dziećmi

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel

Wykorzystanie metod komunikacji AAC do budowania kontaktu
i relacji z dziećmi

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • poznają regułę nabywania kompetencji do komunikowania,
  • rozwiną umiejętność uczenia dzieci wyrażania próśb i potrzeb,
  • poznają systemy komunikacji AAC obrazkowe oraz słownik gestów ułatwiające komunikację z dziećmi 

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie – czego doświadczają dzieci 
    Możliwe doświadczenia dzieci.
  2. Potrzeby a trudności dzieci
    Potrzeby dzieci, niezaspokojone potrzeby dzieci i wynikające z tego trudności.
  3. Reguły nabywania kompetencji komunikacyjnych
    Zachowania werbalne, elementy komunikacji:
    – mandy,
    – takty,
    – zachowania intrawerbalne,
    – reakcje echoiczne,
    – reakcje tekstualne.
  4. Systemy komunikacji AAC
    – systemy obrazkowe,
    – wykorzystanie fotografii,
    – tablice komunikacyjne,
    – słownik gestów.
  5. Jak funkcjonalnie uczyć dziecko intencji komunikacyjnej i nabywania kolejnych kompetencji
    Jak aranżować sytuacje, by dać dziecku możliwość wyrażenia swojej prośby czy potrzeby?
    Jak uczyć dziecko poszczególnych elementów komunikacji, by było zrozumiane i zmotywowane?
  6. Proste metody budowania kontaktu z dzieckiem
    – wykorzystanie zasobów Programów M.Ch.Knillów
    – wybrane ćwiczenia W.Sherborne
    – wybrane zabawy na nawiązanie kontaktu