Zarządzanie stresem

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół/przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy oraz inni zainteresowani

Główny cel

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i narzędzia, przydatne w radzeniu sobie ze stresem, złością, frustracją , zmęczeniem w pracy

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę na temat stresu, złości i frustracji;
 • poznają sposoby na radzenie sobie ze stresem i złością – swoją i uczniów.

Program szkolenia

 1. Rozpoczęcie, ćwiczenie na rozgrzewkę
 2. Czym jest stres i jak wpływa na nasze zdrowie
 3. Stres a budowa mózgu. Teoria mózgu trójjedynego
 4. Złość i frustracja – po co nam emocje. Jak je odczytywać i wyrażać
 5. Krótkofalowe strategie radzenia sobie z sytuacjami stresowymi
 6. Rola dbania o siebie
 7. Nasz stres a stres dzieci . Rola modelowania
 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Zakończenie

Po szkoleniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).