Wybiórczość Pokarmowa

Adresaci

Logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pscyholodzy, pedagodzy

Główny cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wybiórczości pokarmowej, jej uwarunkowań oraz efektywnych strategii terapeutycznych wspomagających dziecko i jego rodzinę.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • poznają przykłady zachowań w kontekście przyjmowania pokarmów, w przypadku zaburzeń modulacji sensorycznej
 • poznają najważniejsze czynniki zaburzające procesy związane z karmieniem i jedzeniem
 • dowiedzą się na czym polega terapia małych kroków
 • poznają sposoby pomocy dziecku jedzącemu wybiórczo

Program szkolenia

 1. Pojęcie wybiórczości pokarmowej
 2. Norma rozwojowa czy zaburzenie?
 3. Pierwsze sygnały trudności pokarmowych u dzieci
 4. Oznaki świadczące o tym, że dziecko może mieć problem z jedzeniem i nie jest „zwykłym niejadkiem”
 5. Najważniejsze czynniki zaburzające procesy związane z karmieniem i jedzeniem
 6. Słów kilka o beżowej diecie
 7. Kiedy potrzebna jest terapia i co na ten temat mówią badania?
 8. Dzieci w grupie ryzyka rozwinięcia się zaburzeń integracji sensorycznej ( w kontekście trudności z przyjmowaniem pokarmów)
 9. Zachowania kompensacyjne
 10. Różne przyczyny, jedno zachowanie
 11. Od wybiórczości do awersji
 12. Sensoryczne awersje pokarmowe-sygnały alarmowe
 13. Przykłady zachowań w kontekście przyjmowania pokarmów, w przypadku zaburzeń modulacji sensorycznej
 14. Zaburzenia różnicowania sensorycznego a problemy z przyjmowaniem pokarmów
 15. Trudności z planowaniem motorycznym
 16. Skala SEPS
 17. Dzienniczki żywieniowe
 18. Strategie terapeutyczne
 19. Praca z rodzicem
 20. Terapia małych kroków
 21. Czas na pytania i odpowiedzi

  Po szkoleniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).