WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI – NAUCZYCIEL LIDEREM W KONTAKCIE Z UCZNIAMI I RODZICAMI

Adresaci:
Nauczyciele / wychowawcy, szkół podstawowych, i ponadpodstawowych. Pedagodzy pracujący w placówkach wychowawczych. Nauczyciele przedszkola.

Cele szczegółowe (przewidywane efekty)

Nauczyciele : 

– nauczą się rozpoznawać temperamenty uczniów, rodziców
– poznają  języki osobowości 
– nauczą się właściwej komunikacji
– poznają wpływ emocji na naukę i zachowanie
– poznają metody łagodzenia negatywnych emocji
– nauczą się budowania dobrych relacji
– poznają podstawowe zasady motywacji z uwzględnieniem osobowości ucznia

Metody i formy pracy

Wykład, dyskusja, pokaz

Zgłoszenie na szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej