WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI – NAUCZYCIEL LIDEREM W KONTAKCIE Z UCZNIAMI I RODZICAMI

Adresaci:
Nauczyciele / wychowawcy, szkół podstawowych, i ponadpodstawowych. Pedagodzy pracujący w placówkach wychowawczych. Nauczyciele przedszkola.

Cele szczegółowe (przewidywane efekty)

Nauczyciele : 

– nauczą się rozpoznawać temperamenty uczniów, rodziców
– poznają  języki osobowości 
– nauczą się właściwej komunikacji
– poznają wpływ emocji na naukę i zachowanie
– poznają metody łagodzenia negatywnych emocji
– nauczą się budowania dobrych relacji
– poznają podstawowe zasady motywacji z uwzględnieniem osobowości ucznia

Metody i formy pracy

Wykład, dyskusja, pokaz

Zgłoszenie na szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej