Współpraca z rodzicami - nauczyciel liderem dla rodziców

Adresaci:
Nauczyciele / wychowawcy, szkół podstawowych, i ponadpodstawowych. Pedagodzy pracujący w placówkach wychowawczych. Nauczyciele przedszkola.

Cel i zakres szkolenia

Czym jest współczesne przywództwo, dlaczego jest tak ważne w edukacji?
Jak układać relacje z rodzicami?
Jak tworzyć klimat współpracy oparty na obopólnych korzyściach?
Co to znaczy angażować do aktywności?
Jak wykorzystać w praktyce szkolnej różne style zarządzania ludźmi?
Wokół takich pytań odbywa się warsztat o przywództwie, rozumianym jako „wydobywanie najlepszych rzeczy z zwykłych ludzi”.

Przedstawione będą sposoby rozwiązywania problemów, zakłóceń, konfliktów z rodzicami, szczególnie tzw. „roszczeniowymi”.
Tam gdzie stosujemy demokratyczny styl zarządzania tam łatwo dochodzi do częstych zakłóceń.

Spodziewane efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę i umiejętności w zakresie budowania relacji z rodzicami. Poznają jak uczynić szkołę przyjazną rodzicom/rodzinom. Uzyskają kompetencje w zakresie angażowania i animowania dorosłych do pracy na rzecz szkoły. Poznają skuteczne sposoby radzenia sobie z zakłóceniami.

Zgłoszenie na szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej