Metody i techniki pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w ramach WWR

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel

Wspieranie umiejętności metodycznych nauczycieli w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Korzyści ze szkolenia. Uczestnicy:

  • pozyskają wiedzę nt. ustawy umocowującej prawnie oddziaływania w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
  • dowiedzą się kiedy wczesne wspomaganie jest wskazane,
  • poznają jakie rodzaje oddziaływań wchodzą w jej zakres oraz z jakich etapów składa się praca terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego dysfunkcjami.

Program szkolenia

1. Norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju

2. Podstawa prawna oddziaływań w zakresie wczesnego rozwoju

3. Cel pracy terapeutycznej – stymulowanie rozwoju

4. Etapy postępowania we wczesnym wspomaganiu rozwoju: diagnoza poziomu funkcjonowania, plan oddziaływań terapeutycznych, terapia, ewaluacja pracy terapeutycznej, praca z rodziną dziecka

5. Przegląd oddziaływań terapeutycznych stosowanych przy wybranych rodzajach zaburzeń rozwoju dziecka