UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE. PRACA I DOKUMENTACJA

Adresaci: Nauczyciele szkół, przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

CEL SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy na wsparcie ucznia ze SPE oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA. Uczestnicy:

  • Poznają obowiązujące przepisy
  • Przeanalizują obszary  wsparcia ucznia SPE , prowadzenia dokumentacji w tym: dostosowań edukacyjnych, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, IPET oraz WOFU
  • Zaplanują swoje działania oraz pracę związaną z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji.

PROGRAM SZKOLENIA

Analiza aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie ze SPE
– Wykład na temat obowiązujących przepisów.
– Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Obszary IPET oraz WOFU- wskazówki
– 8 obszarów IPET,
– konstrukcja WOFU- prawidłowe sporządzenie dokumentacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
– Dostosowania wymagań edukacyjnych.

Wymagania dla uczestników szkolenia online:
– komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
– przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),

Przed szkoleniem:
– Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię
– Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
Materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej