Trudności edukacyjne i społeczne dzieci w świetle teorii integracji sensorycznej

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel

Poznanie podstaw teoretycznych oraz praktycznych z zakresu Integracji Sensorycznej w pracy w grupie przedszkolnej

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • poznają podstawową wiedzę dotyczącą Integracji Sensorycznej,
 • poznają charakterystyczne objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej,
 • dostaną narzędzie do obserwacji dzieci pod kątem zaburzeń Integracji Sensorycznej,
 • otrzymają odpowiedź na realne problemy, z którymi zmierzają się wychowawcy w grupie.

Program szkolenia

 1. Co to jest Integracja Sensoryczna?
  Teoria i założenia Integracji Sensorycznej
 2. Trochę o zmysłach – wielozmysłowa stymulacja
  Opis działania zmysłów normatywnie oraz w przypadku zaburzeń (układ przedsionkowy, system dotykowy/czucie, wzrok, słuch, węch, smak)
 3. Zasady konstruowania zajęć z uwzględnieniem założeń Integracji Sensorycznej
  Omówienie zasad wplatania elementów z Integracji Sensorycznej, na co zwracać uwagę, omówienie Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego dla nauczycieli (na podstawie Lyn A. Balzer-Marin)
 4. Odpowiedzi na pytania, dyskusja
  Odpowiedzi na pytania zadane wcześniej przez uczestników oraz dyskusja związana z
  aktualnymi potrzebami. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: Zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.