Trening Umiejętności Społecznych w pracy
z uczniem/dzieckiem podczas zajęć edukacyjnych

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele przedszkola, nauczyciele szkół, wychowawcy, nauczyciele współorganizujący, specjaliści

Główny cel

Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat wspierania rozwoju umiejętności społecznych dzieci w czasie codziennej pracy edukacyjnej

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • 1) Poznają założenia oddziaływania pedagogicznego podczas zajęć TUS
 •  
 • 3) Rozwiną umiejętności oddziaływania przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie                        i generalizację

 • 3) Zwiększą dostępność reagowania przez wzmacniające komunikaty, instrukcje i wizualizacje

Treści

 • Podstawy teoretyczne TUS:

  – oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację,
  – instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej.

 •  
 1. Elementy treningu umiejętności społecznych:
  – tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego,
  – konstruowanie wzmacniających komunikatów,
  – praca z emocjami dziecka,
  – praca  z trudnymi zachowaniami.         
 2.  
 3. Wykładowca: Monika Kolon (przygotowanie pedagogiczne; również specjalizacja andragogiczna: przygotowanie do pracy z dorosłymi, wspieranie edukacji dorosłych; trener umiejętności społecznych)