Trening Rozwoju i Regulacji Emocji dzieci i młodzieży

Adresaci

nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści

Główny cel

Zdobycie i doskonalenie umiejętności towarzyszenia dziecku w przeżywaniu, rozpoznawaniu i akceptowanym społecznie wyrażaniu emocji

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Poznają i przećwiczą sposoby wspierania dzieci w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji i potrzeb
 • Zaplanują aktywności wspomagające uczniów w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (samoregulacja)
 • Zwiększą umiejętności planowania pracy wychowawczej nastawionej na wspieranie  rozwoju społeczno-emocjonalnego

Program szkolenia

 1. Praca z emocjami dzieci
  – Kompetencje emocjonalne i społeczne, jak kształtować i wzmacniać umiejętności dzieci
  – Dziecięce emocje – sposoby ich zauważania, nazywania i pomoc w ich adekwatnym wyrażaniu
  – O czym „mówią” zachowania i emocje? czym mogą być tzw. trudne zachowania dzieci – przyczyny i funkcje, sposoby zapobiegania i reakcji

 2. Procesy regulacji emocji
  – Jak uczyć dzieci akceptowanych społecznie sposobów regulowania emocji i reakcji na bodźce

 3. Konstruowanie gier i zabaw rozwijających inteligencję emocjonalną
  – Przykładowe gry i zabawy oddziałujące na rozwój poszczególnych kompetencji
  – Tworzenie własnych narzędzi