Skuteczna komunikacja z dziećmi/uczniami z uwzględnieniem dzieci z Ukrainy

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel

Szkolenie skierowane do nauczycieli, którzy chcieliby lepiej rozumieć i wspierać dzieci z Ukrainy, dołączające do klas i grup przedszkolnych

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Nauczyciele zwiększą poziom wiedzy o potrzebach dzieci w sytuacji zmiany.
  • Nauczyciele zaplanują własne strategie zwiększające poczucie bezpieczeństwa uczniów.

Program szkolenia

  1. Podstawowe założenia Pozytywnej Dyscypliny – geneza, korzyści, fundamenty

  2. O empatii, aktywnym słuchaniu i wspieraniu dzieci, przeżywających trudne emocje

  3. Niegrzeczne dzieci nie istnieją – o przyczynach „niegrzecznych” zachowań u dzieci

  4. O dobrostanie nauczyciela – stresie i złości, dbaniu o siebie

  5. Przykładowe narzędzia Pozytywnej Dyscypliny, zachęcające do współpracy