PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE.
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani

CEL SZKOLENIA

Rozpoznanie i procedury postepowania w razie podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka.

KORZYŚCI. UCZESTNICY:

 • Poznają podstawy prawne funkcjonowania Niebieskiej Karty
 • Zdobędą praktyczne umiejętności rozpoznawania symptomów występowania zjawiska przemocy domowej
 • Zapoznają się z procedurą postępowania w razie ujawnienia na terenie szkoły przesłanek występowania przemocy domowej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne funkcjonowania Niebieskiej Karty
 2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  –  rodzice biologiczni, operacje na władzy rodzicielskiej (zawieszanie, ograniczanie, pozbawianie władzy rodzicielskiej)
  – ojczym, macocha, babcia dziadek- ich uprawnienia względem ucznia
 1. Definicja przemocy, jej rodzaje  wraz z przykładami
 2. Niebieska Karta jako narzędzie instytucjonalne – zadania  uprawnionych organów,  wzory formularzy
 3. Komisja Interdyscyplinarna i jej skład
 4.  Sposób działania Niebieskiej Karty
 5. Co daje Niebieska Karta- rodzaje pomocy dla ofiar przemocy i  konsekwencje dla agresora
 6. Jak długo działa Niebieska Karta

W koszt wliczone jest: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały prezentowane podczas szkolenia, wzory dokumentów, które zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.

Prowadzenie:

Trener z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie. Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuję się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną,  funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz działalnością innowacyjną szkół. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych na terenie całego kraju.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej