PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE.
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani

CEL SZKOLENIA

Rozpoznanie i procedury postepowania w razie podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka.

KORZYŚCI. UCZESTNICY:

 • Poznają podstawy prawne funkcjonowania Niebieskiej Karty
 • Zdobędą praktyczne umiejętności rozpoznawania symptomów występowania zjawiska przemocy domowej
 • Zapoznają się z procedurą postępowania w razie ujawnienia na terenie szkoły przesłanek występowania przemocy domowej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne funkcjonowania Niebieskiej Karty
 2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  –  rodzice biologiczni, operacje na władzy rodzicielskiej (zawieszanie, ograniczanie, pozbawianie władzy rodzicielskiej)
  – ojczym, macocha, babcia dziadek- ich uprawnienia względem ucznia
 1. Definicja przemocy, jej rodzaje  wraz z przykładami
 2. Niebieska Karta jako narzędzie instytucjonalne – zadania  uprawnionych organów,  wzory formularzy
 3. Komisja Interdyscyplinarna i jej skład
 4.  Sposób działania Niebieskiej Karty
 5. Co daje Niebieska Karta- rodzaje pomocy dla ofiar przemocy i  konsekwencje dla agresora
 6. Jak długo działa Niebieska Karta

W koszt wliczone jest: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały prezentowane podczas szkolenia, wzory dokumentów, które zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.

Prowadzenie:

Trener z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie. Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuję się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną,  funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz działalnością innowacyjną szkół. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych na terenie całego kraju.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej