Profesjonalny sekretariat
w szkole, placówce oświatowej

Adresaci

pracujący w sekretariatach szkół i placówek oraz osoby przygotowujące się do pracy na tym stanowisku

Główny cel

Przekazanie wiedzy na ten temat roli i zadań sekretarza szkoły. Szkolenie oparte jest o najnowsze przepisy prawa oświatowego i odnosi się do wszystkich aspektów pracy na stanowisku sekretarza szkoły.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ:

  • Kiedy w sekretariacie należy stosować przepisy KPA
  • Jak zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych
  • Jak stosować instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykazu akt, instrukcję składnicy akt
  • Jak prowadzić dokumentację związaną z realizacją nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego, obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki

Program szkolenia

1. Podstawy prawne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych- hierarchia prawa
• Konstytucja i akty wykonawcze do niej, pojęcie ustawy, rozporządzenia,  zarządzenia, organy uprawnione do stanowienia prawa, najważniejsze ustawy regulujące funkcjonowanie szkół i placówek

2. Normatywy kancelaryjno-archiwalne
•  Jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja kancelaryjna- postępowanie z korespondencją przychodzącą i wychodzącą, zasady redagowania i doręczania pism, systemy kancelaryjne, archiwizowanie dokumentów.

3. Pieczęcie używane w szkole / placówce oświatowej
• Pieczęcie urzędowe i pieczęcie szkoły, stemple-zamawianie, rejestr, likwidacja, utrata-odpowiedzialność

4. Zasady postępowania z dokumentami przygotowywanymi przez pracownika sekretariatu
• Odpisy i kopie dokumentów, wydawanie zaświadczeń, potwierdzanie za zgodność z oryginałem, prowadzenie rejestru upoważnień.

5. Druki ścisłego zarachowania
Wykaz druków ścisłego zarachowania, prowadzenie księgi druków, ewidencjonowanie przychodów i rozchodów druków ścisłego zarachowania.

6. Dokumentacja uczniowska i dokumentacja przebiegu nauczania.
• Wykaz dokumentacji przebiegu nauczania zgodny z aktualnie obowiązującym prawem, zasady wydawania duplikatów świadectw i prostowania błędów, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

7. Rozpatrywanie skarg i wniosków
• 
Procedura postępowania, terminy załatwiania spraw, anonimy i donosy

8. RODO w sekretariacie
• Przykładowe naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
Obowiązki pracownika sekretariatu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

9. Podsumowanie
• Odpowiedzi na pytania

Wymagane:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia. 

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).