Priorytet MEiN

Tworzenie testów szkolnych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół

Główny cel

Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy na temat oceniania wewnątrzszkolnego

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

1) Poznają podstawowe założenia pomiaru dydaktycznego.
2) Poznają podział i analizują charakterystykę zadań testowych.
3) Opisują znaczenie kartoteki testu w sprawdzaniu wiedzy i umiejętności opisanych wymaganiami edukacyjnymi.
4) Tworzą przykładowe zadania zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

Program szkolenia

 1. Podstawy pomiaru dydaktycznego
  • rodzaje pomiaru
  • typy zadań i ich charakterystyka
 2. Praktyczne rozwiązania pomiarowe
  • wady i zalety różnych typów zadań
  • miejsce wymagań edukacyjnych w tworzeniu kartoteki testu
  • konstruowanie zadań i klucza odpowiedzi
  • różnorodność arkuszy testów