Priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół

Główny cel

Poznanie filozofii i elementów oceniania kształtującego.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

1) Poznają filozofię oceniania kształtującego.
2) Określają obecność założeń oceniania kształtującego w prawie oświatowym.
3) Określają cele w języku nauczyciela i w języku ucznia.
4) Tworzą przykładowe kryteria sukcesu
5) Formułują informację zwrotna według zasad ok
6) Planują wykorzystanie metodnika w swojej pracy

Program szkolenia

 1. Założenia oceniania kształtującego
  • definicja oceniania kształtującego
  • elementy oceniania kształtującego
  • rola oceniania kształtującego w uczeniu się ucznia
 2. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
  • struktura informacji zwrotnej
  • składniki metodnika
  • strategie oceniania kształtującego