Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania trudne w tym agresywne

Adresaci szkolenia

Nauczyciele przedszkola

Cel szkolenia

Zdobycie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie
z trudnymi zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym
 (w tym z zachowaniami agresywnymi)

Korzyści, uczestnicy:

1.Poznają przyczyny i funkcje trudnych zachowań dzieci, w tym zachowań agresywnych.

2.Przeanalizują zachowania dzieci pod kątem zwiastunów agresywnych zachowań i możliwości ich zapobiegania.

3.Zaplanują skuteczne strategie reakcji.

Program

Dziecięca złość i zachowania agresywne

– Dziecięce emocje – sposoby ich zauważania, nazywania i pomoc w adekwatnym wyrażaniu

Elementy treningu umiejętności społecznych

– Czym mogą być zachowania agresywne dzieci – przyczyny i funkcje

– Jak uczyć dzieci akceptowanych społecznie sposobów regulowania emocji i reakcji na bodźce czuciowe

Model trzech odziaływań w pracy z dzieckiem

Strategie radzenia sobie z zachowaniami (objawami)

System zasad i konsekwencji

Pochwały i praca na pozytywnych motywacjach

SYLWETKA TRENERA

Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT.

Wykaz materiałów pomocniczych: kolorowe pisaki, kartki A-4 białe

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.

Wymagane przy szkoleniu on-line:
 komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
– przeglądarka internetowa (preferowane Chrome, FireFox, Opera)

Przed szkoleniem otrzymacie Państwo link aktywacyjny. Po kliknięciu wyświetli się okno, należy podać imię oraz adres e-mail
Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja oraz trener.
Będzie możliwość zadawania pytań bezpośrednio na czacie w trakcie szkolenia.

Możliwość zorganizowania kursu dla Rady Pedagogicznej w formie: on-line, hybrydowej lub stacjonarnej w dogodnym dla Państwa terminie.