Praca wychowawcy klasy – łagodzenie skutków pandemii

Adresaci

Nauczyciele szkoły
podstawowej, wychowawcy
klas i świetlicy, specjaliści i inni
zainteresowani.

Główny cel

  1. Uczestnicy znają dynamikę procesu grupowego i potrafią ją wykorzystywać do procesu integracji klasy oraz tworzą zestaw narzędzi do rozwijania relacji w klasie.

Korzyści ze szkolenia. Uczestnicy:

– usystematyzują wiedzę na temat dynamiki procesu grupowego i ról grupowych, 
– otrzymają praktyczną wiedzę na temat sposobów zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju wywołanych                   izolacją  podczas pandemii,
– zwiększą umiejętności sposobów prowadzenia zajęć, zabaw i aktywności zwiększających poziom zaufania
   i integrację w klasie.

  •  

Program

Lp.

Tytuł modułu/Temat

Treści

Liczba godzin                                  

1.

Proces grupowy – przyjaciel wychowawcy klasy

Jak w praktyce wykorzystywać wiedzę o rolach grupowych i zarządzać dynamiką procesu grupowego
w klasie po powrocie do nauki stacjonarnej

 1

2.

Bądźmy dla siebie dobrzy

Strategie zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju wywoływanych przez długotrwałą izolację społeczną podczas pandemii.

Profilaktyka i formy wsparcia uczniów z trudnościami
w obszarze emocjonalnym i społecznym

 1 ½

3.

Apteczka Wsparcia Wychowawcy

Narzędzia integracji zespołu klasowego

1 ½

 

Formy/metody i techniki pracy:

Metody aktywizujące, wykład, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja.