Mądre wychowanie, czyli pozytywna dyscyplina w szkole

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele wspomagający, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Korzyści ze szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności budowania relacji uczeń-nauczyciel.
 • Tworzenie kontraktów i wyznaczanie granic z szacunkiem dla ucznia.
 • Wspieranie samodyscypliny i rozwoju uczniów.
  Korzyści, uczestnik:
 • Pozna podstawowe filary pozytywnej dyscypliny.
 • Pozna i zastosuje sprawdzone narzędzia z zakresu pozytywnej dyscypliny, które będzie mógł zastosować od zaraz.
 • Pozna nowe sposoby skutecznej motywacji i budowania w uczniach poczucia własnej wartości bez nagród i kar.
 • Przeanalizuje najczęstsze przyczyny niewłaściwych zachowań uczniów.
 • Dostanie przykład innowacji pedagogicznej, której celem jest rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, umiejętności komunikacyjnych, komunikowania bez przemocy

Program szkolenia

 1. Podstawowe filary pozytywnej dyscypliny
 2. Narzędzia z zakresu pozytywnej dyscypliny
 3. Sposoby skutecznej motywacji
  i budowania w uczniach poczucia własnej wartości bez nagród i kar
 4. Najczęstsze przyczyny niewłaściwych zachowań uczniów
 5. Przykład innowacji pedagogicznej, której celem jest rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, umiejętności komunikacyjnych, komunikowania bez przemocy