Organizacja roku szkolnego 2022/2023 w szkole. Plan nadzoru pedagogicznego

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Główny cel

Wsparcie w przygotowaniu i organizacji pracy placówki na rok szkolny 2022/2023

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • przygotuje się do nowego roku szkolnego od strony merytorycznej i praktycznej, zarówno w oparciu o potrzeby szkoły jak i obowiązujące zapisy prawa oświatowego,
  • zapozna się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi planowanych do realizacji i wyznaczających kierunek pracy na kolejny rok szkolny zadań,
  • pozna przykłady dobrych praktyk i pomocnych rozwiązań zorientowanych na oczekiwane efekty i doskonalenie jakości pracy szkoły.

Program szkolenia

  1. Nadzór pedagogiczny dyrektora:

-podstawy prawne nadzoru pedagogicznego wyznaczające zadania dyrektora;

-kierunki polityki oświatowej państwa;

-kontrola przestrzegania przepisów prawa;

-wspomaganie pracy nauczycieli.

  1. Ocena stopnia przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.

– przegląd placówki pod względem bezpieczeństwa i higieny

– organizacja pracy,

– stan bazy i wyposażenia, 

– zasoby kadrowe,

– niezbędne regulaminy i procedury.

  1. Ustalenie zadań priorytetowych na nowy rok szkolny 2022/2023:

– wyznaczenie zadań,

– ustalenie sposobu realizacji zadań ze wskazaniem oczekiwanych efektów,

– ustalenie osób odpowiedzialnych i osób/instytucji współpracujących,

– zaplanowanie terminu realizacji wyznaczonych zadań,

– wskazanie obowiązującej dokumentacji potwierdzającej realizację zadań.

  1. Opracowanie kalendarza wydarzeń szkolnych

– omówienie zadań dyrektora na wrzesień 2022 r.,

– omówienie propozycji planu pracy szkoły,

– omówienie wzorów dokumentów do wykorzystania.

 

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje: zaświadczenie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109 r. poz. 1045), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dla uczestników szkolenia – prezentacja pdf oraz wzory prezentowanych dokumentów w formie edytowalnej.