Organizacja pracy przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli

Główny cel

Usystematyzowanie wiedzy na temat zadań dyrektora związanych z organizacją roku szkolnego 2023/2024

Korzyści, uczestnicy:

 • Usystematyzują wiedzę dotyczącą podstaw prawnych organizacji roku szkolnego 2023/2024.
 • Przeanalizują dokumentację niezbędną w pracy przedszkola na rok szkolny.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne organizacji roku szkolnego w przedszkolu
  • Analiza obowiązujących aktów prawnych pod kątem organizacji pracy przedszkola na rok szkolny.
  • Usystematyzowanie zmian prawnych z ostatniego roku mających wpływ na pracę  przedszkola.
 2. Aneks do arkusza organizacji
  • Ustalenia okoliczności generujących konieczność wprowadzenia zmian w arkuszu organizacji pracy przedszkola.
  • Podstawa prawna zmian.
  • Procedura wprowadzania zmian w arkuszu.
 3. Program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową
  • Tworzenie zestawu programów wychowania przedszkolnego.
  • Zatwierdzanie programu przez dyrektora.
  • Zmiany programu przed i w trakcie etapu nauczania.
 4. Opracowanie planu pracy przedszkola na nadchodzący rok
  • Podstawy prawne opracowywania planu pracy przedszkola.
  • Co powinien zawierać plan?
  • Procedura opiniowania i zatwierdzania planu.
 5. Zestawienie pozostałych obowiązków dyrektora przedszkola związanych z nowym rokiem szkolnym
  • Przypomnienie pozostałych zadań dyrektora przedszkola związanych z nadchodzącym rokiem szkolnym.